Trong <Tam Quốc Truyện> các loại binh chủng tồn tại sự tương xung tương khắc, phối hợp binh chủng khác nhau có thể tạo ra hiệu quả chiến đấu khác nhau, khảo nghiệm tài năng chiến lược tổ chức của người chơi.
1. Chi tiết binh chủng
1. Bộ binh
Dân binh:Dân binh là binh chủng cơ bản nhất của bộ binh, sức chiến đấu kém; Nhưng chi phí thấp có thể chiêu mộ trong thời gian ngắn.
Khinh bộ binh: là loại bộ binh đột kích mang giáp nhẹ, tuy sức phòng ngự tương đối thấp nhưng sở hữu sức công kích tương đối lớn
Trọng bộ binh: là loại bộ binh được trang bị khiên giáp hạng nặng, sở hữu năng lực phòng ngự mạnh mẽ.
Cận vệ binh: Binh chủng này là trọng bộ binh đã được trải qua huấn luyện mạnh mẽ, sở hữu sức chiến đâu mạnh, công thủ song toàn, nổi trội nhất trong bộ binh.
2. Cung binh
Cung binh:đội ngũ chiến đấu được trang bị cung nỏ, có sức công kích lớn nhưng phòng ngự thấp
Nỏ binh:đội ngũ chiến đấu được trang bị nỏ nhanh, sở hữu tốc độ và sức công kích lớn, nhưng sức phòng ngự tương đối thấp
Cường nỏ binh:là đội ngũ cung binh đã được trải qua huấn luyện, sở hữu năng lực tác chiến mạnh mẽ.
Nỏ kỵ binh: đội ngũ nỏ kỵ binh đã được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, năng lực tác chiến lớn và cực kỳ cơ động trong chiến đấu
3. Kỵ binh
Khinh kỵ binh: Kỵ binh được trang bị giáp nhẹ khi chiến đấu, sở hữu năng lực tác chiến khá và cực kỳ cơ động trong chiến đấu
Trọng kỵ binh: Kỵ binh được trang bị trọng hình chiến giáp, vì thế sức cơ động giảm, nhưng sức chiến đấu gia tăng
Thiết kỵ binh: Đội ngũ kỵ binh mang giáp trụ thiết giáp, năng lực tác chiến rất lớn
Kiêu kỵ binh: là tinh thiết kỵ binh đã trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, có sức chiến đấu mạnh và đồng đều, là binh chủng nổi trội của kỵ binh
4. Chiến xa
Cung xa: Chiến xa được trang bị máy bắn tên, sở hữu sức công kích lớn
Trọng cung xa: Chiến xa trang bị máy bắn tên hạng nặng, sức công kích càng lớn, nhưng cực kỳ yếu, rất dễ dàng bị địch nhân đánh tan.
Xung thành xa: chiến xa sở hữu sức công kích cực lớn, chỉ có thể dùng để phá tường thành gây ra sức phá hoại cực kỳ lớn với tường thành
Xe ném đá: có sức sát thương và sức phá hoại cực lớn.
2. Đặc điểm binh chủng
Bộ binh: Phòng ngự, sở hữu sức phòng ngự mạnh mẽ, vị trí trong trận chiến là ở phía trước, bảo hộ đồng đội, giúp họ phát huy uy lực chiến đấu:
Kỵ binh: sức chiến đấu cân bằng, tốc độ nhanh, chủ yếu dùng để chinh phạt, trong chiến đấu có thể đứng phía trước, có thể công có thể thủ:
Cung binh: chủ yếu công kích, sức sát thương cao phòng ngự kém, trong chiến đấu phải đứng phía sau, cần được bảo hộ;
Chiến xa: chủ yếu công kích, sức sát thương cực cao phòng ngự kém, trong chiến đấu phải đứng phía sau, cần được bảo hộ;
Binh chủng tương khắc
Kỵ khắc bộ
Bộ khắc cung
Cung khắc kỵ
Năng lực tấn công của chiến xa cao phòng ngự thấp, trong chiến đấu phải đứng phía sau
3.Phối hợp binh chủng
Căn cứ vào cách chơi không giống nhau có thể sắp xếp đội hình không giống nhau, cách sắp xếp phổ biến là 2 bộ 2 cung 1 xe, 2 kỵ 2 cung 1 xe, 3 bộ 2 xe, 3 kỵ 2 xe; Do giữa các binh chủng có sự tương khắc, nên kiến nghị người chơi không nên sử dụng 1 loại binh chủng duy nhất. Người chơi phải dựa vào cách chơi của mình để sắp xếp đội hình. Không có cách chơi mạnh nhất, chỉ có người chơi là mạnh nhất
music hot