1. Hạn chế công thành
1.Giữa các thành trì được nối với nhau bằng các con đường, nếu con đường xuất chinh bị thành trì khác cản trở thì không thể đi qua, vì thế bình thường chỉ có thể đánh thành trì ở biên giới quốc gia!
2.Thành trì 1 nước và nước đồng minh không thể tấn công lẫn nhau.
2.Hỗ trợ của nghĩa quân và danh tướng
1.Khi tấn công thành chủ của 1 thành trì, bên phòng ngự chí ít có 10 đạo nghĩa quân gia nhập giúp thủ thành.
2.Số lượng và đẳng cấp nghĩa quân xuất hiện ở thành trì phổ thông phụ thuộc vào số lượng và đẳng cấp của lãnh địa trong thành trì đó. Số lượng và đẳng cấp nghĩa quân xuất hiện ở thủ đô phụ thuộc vào đẳng cấp và số lượng quân chủ trong thành đó.
3.Khi tấn công thành trì của quốc gia , quân chủ NPC có thể phái đội ngũ cực mạnh ra phòng thủ (bao gồm cả danh tướng)
4.Trong công thành, bên phòng thủ không cần hành quân vào chiến trường, trực tiếp tiến vào vị trí.
3. Đánh giá
1.Chi khi toàn bộ quân phòng thủ bị tiêu diệt hết đồng thời tường thành bị công phá mới tính là thành công.
2.Sau khi công phá thành, thành đó sẽ thuộc về người giết địch nhiều nhất.
3.Khi công hãm thành trì có thành chủ, thành này sẽ thuộc về người có chiến công cao nhất.
4. Phần thưởng đánh chiếm dã thành
1.Đánh hạ dã thành, những người tham chiến của quốc gia chiến thắng sẽ dựa vào số giết địch chia sẻ lượng chiến công nhất định, quốc khố cũng tăng thêm 1 lượng tài nguyên nhất định.
2.Lượng chiến công và tài nguyên nhiều hay ít dựa vào quy mô của thành trì.
5. Phần thưởng đánh hạ thành trì có thành chủ
1.Đánh hạ thành trì chủ, những người tham chiến của quốc gia chiến thắng sẽ dựa vào số giết địch chia sẻ lượng chiến công nhất định, quốc khố cũng tăng thêm 1 lượng tài nguyên nhất định.
2.Lượng chiến công và tài nguyên nhiều hay ít không chỉ dựa vào quy mô của thành trì, mà còn dựa vào số ngày thành này thoát ly khỏi sự thống trị quốc gia này, thời gian thoát ly càng dài, chiến công và tài nguyên càng nhiều.
3.Sau khi công phá, tạo thành tổn thất cho lãnh địa( bao gồm số địch bị giết và số kiến trúc bị phá) đều là chiến lợi phẩm được tính vào chiến công và tài nguyên sau khi công thành.
music hot