<TÀO THÁO TRUYỆN >                    cung cấp cho người chơi rất nhiều đạo cụ

1.    Đạo cụ loại hình sản xuất


2.    Đạo cụ tăng tốc3.    Bảo vật
4.    Bảo rương.


5.    Đạo cụ trang bị


music hot