Trong game có 14 quốc gia NPC, người chơi chọn gia nhập 1 trong 14 quốc gia đó, thông qua việc không ngừng chiếm lĩnh lãnh thổ quốc gia khác để tăng cường thực lực của quốc gia NPC.
Tào Tháo Truyện đặc biệt có hệ thống thành lập quốc gia, khi người chơi có thực lực nhất định và thỏa mãn điều kiện thành lập quốc gia thì có thể thực hiện giấc mơ tạo quốc gia riêng của mình.
1. Thông tin cơ bản của quốc gia
1. Quy mô: Căn cứ vào số điểm của lãnh thổ mà được phân thành: đế quốc, vương quốc, công quốc, hầu quốc, tiểu quốc, quốc gia có quy mô càng lớn, thực lực càng mạnh, nhưng hiệu suất sản xuất sẽ càng thấp.
2. Tên nước và thủ đô: Người chơi có thể thành lập quốc gia nhưng không được trùng tên với quốc gia khác. Thủ đô không giới hạn đất, sau khi thủ đô bị công hãm, lãnh thổ gần thủ đô nhất sẽ tự động trở thành thủ đô mới, khi người chơi thành lập quốc gia sẽ tự động chọn 1 vùng đất cấp huyện trở lên làm thủ đô.
3. Quốc gia khoa kĩ: Đẳng cấp khoa kĩ của mỗi quốc gia khi bắt đầu là không giống nhau, người chơi có thể thông qua cốn hiến tiền và hoàng kim để thăng cấp kĩ năng khoa kĩ từ đó tăng công kích, phòng ngự ,sản xuất của quốc gia mình.
2. Quốc khố
1. Tài nguyên của quốc khố lấy từ thuế và cống hiến của nhân dân
2. Mỗi ngày quan viên sẽ lĩnh bổng lộc từ quốc khố, nếu quốc khố rỗng thì không thể lĩnh.
3. Quốc vương và thừa tướng có thể chi phối quốc khố: phân phối tài nguyên( lấy tài nguyên trong quốc khố chuyển cho mình hoặc là người chơi chỉ định), mỗi ngày người phân phối có số lần phân phối, người tiếp nhận cũng có số lần lĩnh nhất định
4. Quốc dân có thể viết thư xin cấp tài nguyên cho quốc vương , thừa tướng, đại đô đốc. Quốc gia NPC chỉ có thừa tướng và đại đô đốc có thể phê chuẩn xin cấp tài nguyên.
3. Quan chức
1. Quan chức bao gồm văn thần và võ tướng, văn thần nhận được thông qua cống hiến, võ tướng thông qua chiến công
2. Quan viên có thể nhận bổng lộc của quốc gia và tham gia quản lý quốc gia, quan chức không giống nhau quyền hạn sẽ không giống nhau.
3. Cống hiến quốc gia có thể thông qua quyên góp, sửa đường sửa thành v.v…
4. Chiến công quốc gia đạt đước chủ yếu thông qua công thànnh
  
4. Sự kiện quốc gia
Trong bảng sự kiện quốc gia có thể xem được quân tình của quốc gia, người chơi quan tâm đến sự kiện quốc gia sẽ rất có lợi cho tác chiến của quân đoàn.
5. Kết minh và đổi quốc gia
1. Kết minh: giữa các quốc gia có thể hình thành quan hệ liên minh, sau khi kết minh có thể xây đường thông giữa 2 quốc gia, kết hợp chiến đấu và rất nhiều điều tốt khác.
2. Đổi quốc gia: Nếu trong quốc gia hiện tại phát triển không có lợi, có thể chọn đổi quốc gia, đổi quốc gia phải trả giá rất đắt.


music hot