Kiến trúc và lãnh địa
1. Kiến trúc
 <Tào Tháo truyện> khi tiến vào lãnh địa thì trong cơ địa sẽ có 3 kiến trúc đạt cấp 10 (Sảnh đường, Nhà dân, Nông trường) do hệ thống tặng và 10 ô đất trống! Có thể chọn loại hình kiến trúc như sau:
Sảnh đường: là trung tâm hành chính của lãnh địa. Thăng cấp sảnh đường có thể tăng thuế thu được, cũng là điều kiện để thăng cấp các kiến trúc khác.
Nhà dân: Tăng giới hạn nhân khẩu, có thể chiêu mộ càng nhiều quân đội.
Nông trường: là nơi sản xuất lương thực
Thư viện: Trong thư viện có thể nghiên cứu nhiều loại khoa kĩ khác nhau, các lãnh địa có thể chia sẻ nhưng khoa kĩ đã được nghiên cứu
Bộ binh doanh: dùng để chiêu mộ bộ binh, thăng cấp có thể chiêu mộ được bộ binh mạnh hơn.
Cung binh doanh: dùng để chiêu mộ cung binh, thăng cấp có thể chiêu mộ được cung binh mạnh hơn.
Chiến xa doanh: dùng để chiêu mộ chiến xa, thăng cấp có thể chiêu mộ được các loại binh chủng mạnh hơn.
Kỵ binh doanh: dùng để chiêu mộ kỵ binh, thăng cấp có thể chiêu mộ được kỵ binh mạnh hơn.
Chú ý: Cấp cao nhất của sảnh đường, nhà dân, nông trường tại lãnh địa chính là 15 và các kiến trúc khác là 10. Các lãnh địa khác cấp cao nhất sẽ là 10
Click vào đất trống
tiến vào giao diện xây dựng
chọn kiến trúc cần xây sau đó click xây dựng là được

Kiến nghị: Khi mới bắt đầu trò chơi, tại đất trống xây dựng thư viện, bộ, cung, kỵ, xa binh doanh mỗi loại 1 nhà! (Thời kì đầu cần xây mỗi loại 1 nhà để có thể hoàn thành nhiệm vụ. là tài nguyên cực kỳ quan trọng trong thời gian đầu phát triển!), khi này đất trống sẽ còn 5 ô, xây toàn bộ nhà dân! Đất trống được sử dụng hết sẽ bắt đầu thăng cấp kiến trúc


2. Lãnh địa
Người chơi có thể mở lãnh địa trong thành, lãnh địa là nơi sản xuất tài nguyên và quân đội, là cơ sở của trò chơi
Một lãnh địa có 12 ô đất trống, có thể dùng để xây sảnh đường, nhà dân, nông trường, các loại binh doanh và thư viện. Trong lãnh địa có thể dùng lao dịch lệnh và các đạo cụ tăng hiệu quả sản xuất.
Người chơi có thể tăng thêm lãnh địa, lãnh địa đầu tiên gọi là lãnh địa chính, lãnh địa chính không thể tiêu vong. Một người chơi trong 1 thành trì chỉ có thể mở 1 lãnh địa.
Cứ mỗi 10 cấp, người chơi có thể mở thêm 1 lãnh địa, có thể dùng thiên phong lệnh để di chuyển lãnh địa sang thành trì khác trong cùng 1 quốc gia.
Chinh phạt lạnh địa của người chơi khác có thể nhận được tài nguyên và gây nên tổn thất cho thành trì đó, đồng thời hệ thống sẽ tự động thêm quan hệ kẻ thù, đối phương có thể tùy lúc chinh phạt, kết oán quá nhiều sẽ không có lợi cho sự phát triển của bản thân, chinh phạt cần phải cẩn thận.
music hot