Thông báo chuỗi sự kiện game Tào Tháo Truyện ngày 1/5 - 3/5
Thời gian: 7h ngày 1/5 đến 23h ngày 3/5
🎁 Tích lũy nạp thẻ 25000 tặng Đổng Trác , tích lũy nạp thẻ 45000 nhận Hiến Đế.
🎁 Tiêu phí 30000 vàng nhận Tuyệt Ảnh, 40000 nhận Công Tôn Toản.
Trang chủ: http://taothaotruyen.vmggame.vn/
Tải game iOS: https://goo.gl/PhlnFc
Tải game Android: https://goo.gl/OHn7Ii
Fanpage: https://www.facebook.com/taothaotruyenhd/
Group: https://www.facebook.com/groups/615451751946882/

#TàoTháoTruyện - Hơn cả chiến thuật nó là một nghệ thuật
#GameChiếnThuậtThờiGianThực
music hot