Thông báo chuỗi sự kiện server new s19 ngày 28/4 - 2/5
Thời gian: 7h ngày 28/4 đến 23h ngày 2/5
🎁 Tích lũy nạp thẻ 35000 tặng Tào Tháo , tích lũy nạp thẻ 45000 nhận Quan Vũ, Thanh Long yểm nguyệt đao.
🎁Danh tướng lẫy lừng Công Tôn Độ, Công Tôn Toản, Lưu Biểu.
🎁 Tiêu phí 40000 vàng nhận Công Tôn Toản, 50000 nhận Thanh Long Khôi và Thanh Long Khải.
....
Trang chủ: http://taothaotruyen.vmggame.vn/
Tải game iOS: https://goo.gl/PhlnFc
Tải game Android: https://goo.gl/OHn7Ii
Fanpage: https://www.facebook.com/taothaotruyenhd/
Group: https://www.facebook.com/groups/615451751946882/

#TàoTháoTruyện - Hơn cả chiến thuật nó là một nghệ thuật
#GameChiếnThuậtThờiGianThực
music hot