🎦
Thời gian: 10/08 - 12/08.

🎦Nội dung:

Trong thời gian diễn ra hoạt động . Bất kỳ người chơi nào chơi đạt đến VIP 4 có thể

 chọn nhiệm vụ ở phần Hoạt Động và miễn phí trải nhiệm VIP 4 trong 3 ngày .

-Gói VIP 4:

+Tự động cứu binh.

+Quest sạch khăn vàng 50 lần.

+Tự động vượt ải 1 lần.

+Tăng giới hạn mua vàng , bạc thêm 20 %.

   Chú ý :

+Nếu các thành chủ đạt đến VIP 4 , khi nhấp vào nhiệm vụ sẽ hiển thị điều kiện
 
nhiệm vụ không đủ , không thể hoàn thành nhiệm vụ.----------------------------------------------------------------------
‪#‎TàoTháoTruyện‬ hơn cả chiến thuật nó là một nghệ thuật
‪#‎GameChiếnThuậtThờiGianThực‬
---------------------------------------------------------------------
Fanpage: https://www.facebook.com/taothaotruyenhd/?ref=bookmarks
---------------------------------------------------------------------
Trang Chủ: http://taothaotruyen.vmggame.vn/
Group Facebook:https://www.facebook.com/groups/615451751946882/
tline: 19001255.
music hot